Κατερίνα Παπανικολάου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος