Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης από τον Μάρτιο 2018 έως τον Δεκέμβριο 2019

Τον Απρίλιο του 2020 ανέλαβε το ρόλο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά