Λυδία Κοντογιώργη

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Μπιλ & Λου
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (11)
Σκηνογράφος (10)