Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Είναι σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Γάλλου