Χάρης Πεχλιβανίδης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

7 Αναζητήσεις
Trailer 01:25
Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (6)
Επιμέλεια κίνησης (2)
Ηθοποιός (2)
Σκηνοθέτης (2)
Συγγραφέας (1)