Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Από το 2015 έως και το θάνατό της, το 2018, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων