Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Σίγουρα τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με τα παιδιά. Μπορείς να τους μεταδόσεις αξίες και έννοιες που με διαφορετικό τρόπο θα ήταν δύσκολο ή ακατόρθωτο. Οπότε ναι, πιστεύω στα παραμύθια