Δήμητρα Γιοβάνη

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Εργογραφία
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (5)
Ενδυματολόγος (4)
Σκηνογράφος (3)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)
Βοηθός σκηνογράφου (1)