Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Η μόνη μου σκέψη είναι να αγγίξουμε τον θεατή, «να κάνουμε τους αγγέλους να τραγουδήσουν»