Ηλέκτρα - Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου)
Trailer 01:17
ΗΛΕΚΤΡΑ - Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - (Φρυνίχου)
Trailer 01:23