Γιάννης Καραλιάς

Μηχανικός ήχου

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα
Εργογραφία