Γιάννης Αστερής


Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Προμηθέας
Εργογραφία
Μετάφραση (8)
Διασκευή (5)
Συγγραφέας (1)