Παύλος Κουρτίδης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Ηθοποιός (16)
Σκηνοθέτης (8)
Χορογράφος (7)
Φωτισμοί (3)