Συντελεστές θεάτρου από 'Έ' και συμμετοχή ως 'Βοηθός σκηνοθέτη'