Συντελεστές θεάτρου από 'Β' και συμμετοχή ως 'Βοηθός ενδυματολόγου'