Συντελεστές θεάτρου από 'Β' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'