Συντελεστές θεάτρου από 'Γ' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'