Συντελεστές θεάτρου από 'Ζ' και συμμετοχή ως 'Ακούγεται η φωνή'