Συντελεστές θεάτρου από 'Ζ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'