Συντελεστές θεάτρου από 'Ζ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'