Συντελεστές θεάτρου από 'Η' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'