Συντελεστές θεάτρου από 'Λ' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'