Συντελεστές θεάτρου από 'Λ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'