Συντελεστές θεάτρου από 'Μ' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'