Συντελεστές θεάτρου από 'Ο' και συμμετοχή ως 'Μουσική επιμέλεια'