Συντελεστές θεάτρου από 'Π' και συμμετοχή ως 'Δραματουργική ανάλυση'