Συντελεστές θεάτρου από 'Π' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'