Συντελεστές θεάτρου από 'Σ' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'