Συντελεστές θεάτρου από 'Σ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'