Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'