Συντελεστές θεάτρου από 'Φ' και συμμετοχή ως 'Συγγραφέας'