Συντελεστές θεάτρου από 'A' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'