Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

30 Μαΐου 2019 - 10 Αυγούστου 2019

1 Ιουλίου - 4 Ιουλίου
7 Ιουλίου
7 Ιουλίου - 9 Ιουλίου
11 Ιουλίου
11 Ιουλίου - 14 Ιουλίου
11 Ιουλίου - 15 Ιουλίου
16 Ιουλίου - 17 Ιουλίου