Σύνοψη

"Μάλιστα, να και κάτι που δεν πέφτει ποτέ από τη μόδα: Τα λεφτά...τα έξοδα".