Γ.Τ.Π. (2017)

Φωτογραφίες / Video

Σύνοψη

Ιστορίες ανδρών που περιγράφουν το πέος ή την σχέση τους με αυτό. Ένα παιδάκι, ένας γυμνιστής, ο σούπερμαν, το ίδιο το πέος και άλλοι, μας μιλάνε για το πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στην ζωή τους το πέος τους, πώς και πόσο τους επηρεάζει, πώς και πόσο χαρακτηρίζονται ή κρίνονται βάση αυτού.