Σύνοψη

Η παράσταση πραγματοποιείται στο «Το μαγαζάκι της τ3χνης».