ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

«Χοροθέατρο» παραστάσεις

Παίζονται 2 θεατρικές παραστάσεις στην κατηγορία «Χοροθέατρο»

Day Οut of Time

24/06/2017 μέχρι 24/06/2017

A Hand’s Turn

01/06/2017 μέχρι 02/07/2017