Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Μη με ρωτήσεις ποιος είμαι… είναι άκυρο. Δεν είμαι αυτός που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι αυτός που θα είμαι του χρόνου