Αλέξανδρος Καναβός

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: ΟΝΟΡΙΟ, τα ανομήματα ενός εγκληματία
Εργογραφία