Σύντομο Βιογραφικό

Είναι γιος του μουσικού Γιώργου Ανδρέου