Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Η Ελλάδα είναι σαν πρόσφυγας σε έναν παγκοσμιοποιημένο πλανήτη