Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό
Quotes (1)
“Για τον καλλιτέχνη δεν έχει σημασία η ηλικία αλλά η στάση απέναντι στο χρόνο και την εποχή του. Γι' αυτά θα τον θυμούνται. Τα υπόλοιπα τα γράφουν στις νεκρολογίες”
Δημοσιότητα, νέα, απόψεις (1)