Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθέτις - Συγγραφέας
Σκηνοθέτης (14)
Συγγραφέας (10)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Ηθοποιός (2)