Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

Φίλιπποι Κρηνίδες, Καβάλα
2510516251