Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Οι φασισμοί δεν έφυγαν, απλώς ντύθηκαν δημοκρατίες

Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα "Το Σπίτι Μόνο" 

Υπέροχό μου, διαζύγιο.

από Συλβάνα Παπαϊωάννου