Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό
Βραβεία / Υποψηφιότητες

Του απονεμήθηκε το 6ο βραβείο "Δημήτρης Χορν¨, το 2006