Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό
Βραβεία / Υποψηφιότητες

Κάθε ομάδα ανθρώπων που κάνει θέατρο είναι μια εντελώς ξεχωριστή “φυλή”. Μια φυλή με τελείως διαφορετική κάθε φορά γλώσσα, φωνή, χειρονομίες

Του απονεμήθηκε το 6ο βραβείο "Δημήτρης Χορν¨, το 2006