Σύντομο Βιογραφικό

«Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου» για το έργο της ως καλλιτέχνης και ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.