Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Δραματουργός - Ηθοποιός

Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (9)
Ηθοποιός (8)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Μετάφραση (1)