Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ Σκηνή "Νικος Κούρκουλος"

Η Σκηνή Νίκος Κούρκουλος αποτελεί ένα χώρο με μεταβαλλόμενη διάταξη χώρου σκηνής και θεατών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τη δυνατότητα φιλοξενίας διαφορετικών ειδών θεατρικής δράσης. Αυτό υποστηρίζεται από 5 μονάδες μετακινούμενων τηλεσκοπικών κερκίδων και πατάρια μεταβλητού ύψους για τη δημιουργία πατώματος σκηνής. Στην οροφή υπάρχει σταθερό σύστημα εσχάρας πολλαπλών αναρτήσεων για το θεατρικό φωτισμό, και τα σκηνικά αντικείμενα.

Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ Σκηνή "Νικος Κούρκουλος"

2115288100

Ιστοσελίδα