Σύντομο Βιογραφικό

Το Δεκέμβριο του 2019 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ